Torun Space Labs

Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o w partnerstwie z URBITOR Sp. z o.o. realizuje projekt „Torun Space Labs” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i...

Moja własna firma

    Nazwa projektu „ Moja własna firma” Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020      Projekt realizowany w partnerstwie...

Toruń Space Labs

Na mapie Torunia powstaje nowy obiekt, który tworzony jest z myślą o małych i średnich firmach z branży innowacyjnych technologii, które potrzebują do rozwoju nowoczesnych powierzchni biurowych, ale również specjalistycznych laboratoriów, przestrzeni badawczych i...
Skip to content