Ogłoszenie o naborze Partnera do Projektu

Spółka Toruńskie Laboratorium Biznesu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000714648, NIP 956-232-80-70, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia11 lipca...

Moja własna firma

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020      Projekt realizowany w partnerstwie...
Skip to content