Menu użytkownika

Informacje podstawowe

ulica Kopernika 27
kod pocztowy 87-100
poczta Toruń
miejscowość Toruń
województwo kujawsko-pomorskie
powiat Toruń
telefon 502 542 203
NIP 8792335587
REGON 871629491
www https://tfpk.pl/

Godziny otwarcia

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

Umowa spółki

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

patrz Struktura własnościowa

Rada Nadzorcza

Kazimierz Suwała - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jolanta Bakuła-Pacek - Członek Rady Nadzorczej

Alicja Osowska-Kowalska - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Monika Mazur-Świerczyńska - Prezes Zarządu

tel.: 56 654 71 70

e-mail: m.mazur-swierczynska@tfpk.pl

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy TFPK Sp. z o.o. wynosi 4 190 000 zł i dzieli się na 419 udziałów o wartości nominalnej 10 tys. każdy.

L.P Nazwa instytucji Liczba udziałów
1 Gmina Miasto Toruń 251
2 Bank Gospodarstwa Krajowego 149
3 Gmina Miasta Brodnica 4
4 Powiat Brodnicki 3
5 Gmina Miasta Rypin 3
6 Powiat Rypiński 2
7 Gmina Rypin 2
8 Gmina Miasta Wąbrzeźno 1
9 Gmina Rogowo 1
10 Gmina Radomin 1
11 Gmina Wąpielsk 1
12 Gmina Osiek 1

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do składania ofert :

1) DOTYCZY: NABÓR POŚREDNIKÓW

Świadczenie usług polegających na pośrednictwie w zawieraniu przez Fundusz umów poręczenia zapłaty wadium, należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek.

Ogłoszenie

Ogłoszenie (załącznik 01)

Ogłoszenie (załącznik 02)

Informację proszę kierować na adres fundusz@tfpk.pl

Deklaracja dostępności

Zobacz szczegóły dotyczące deklaracji dostępności

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016), powołano w Spółce Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń (TFPK Sp. z o.o.) - Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w TFPK Sp. z o.o.
• e-mail: iod@tfpk.pl

• listownie na adres: Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń

Ogłoszenia

Obecnie brak nowych ogłoszeń.

Skip to content