Umowy w międzynarodowych zamówieniach publicznych MŚP

Śniadania Biznesowe z EEN: „Umowy w międzynarodowych zamówieniach publicznych MŚP”- 06.10.2022 r.

Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, do udziału w szkoleniu z cyklu Śniadanie biznesowe on-line pn.: „Umowy w międzynarodowych zamówieniach publicznych MŚP”.

Termin i czas szkolenia: 06 października 2022 r., godz. 09.00-14.30

Miejsce szkolenia: online, platforma internetowa Microsoft Teams, zapewniona przez TARR S.A.

Tematyka spotkania:

  • Sposoby zawierania umów w międzynarodowych zamówieniach publicznych – omówienie najczęściej występujących przypadków;
  • Ogólne warunki umów, regulamin umowny jako integralna część umowy;
  • Przykładowe klauzule umowne oraz wzorce handlowe występujące w praktyce zakupowej;
  • Umowa ramowa;
  • Zasady podpisywania umów;
  • Sposoby zabezpieczenia umów;
  • Zastrzeżenia w umowach dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa i obowiązku poufności.

Prelegent:

dr. Grzegorz Basiński

Uczestnicy spotkania poznają także możliwości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w transakcjach międzynarodowych oferowane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

Chief Executive Officer of Service Oriented Architecture. Z wykształcenia oraz pasji fizyk i informatyk. Uznany specjalista, audytor i wykładowca w zakresie technologii teleinformatycznych, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, analizy ryzyka, IT oraz zamówień publicznych. Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku Fizyka oraz Apsley Business School w Londynie i Głównej Szkoły Menadżerskiej Collegium Humanum, na których uzyskał tytuły Executive Master of Business Administration (EMBA), Doctor of Business Administration (DBA) oraz w najbliższym czasie przystąpi do obrony tytułu Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001 oraz MoR® Certificate in Risk Management. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Factor Analysis of Information Risk w Kalifornii oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach na Kierunkach Administracja o specjalności Cyberbezpieczeństwo, Frontend developer, Cyberbezpieczeństwo z elementami audytu w administracji publicznej. Współautor wytycznych kształcenia dla Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa KS2C.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Events (technopark.org.pl)

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia

Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 81; e-mail: karolina.gzubicka@tarr.org.pl

Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.

ZAŁĄCZNIK:

PROGRAM

Skip to content