Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o. ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o.

 z siedzibą w Toruniu

ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie

od 19 wrzesień 2022 roku do 22 wrzesień 2022 roku

Dokumenty należy składać:

Osobiście: Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o. przy ulicy Kopernika 27, 87-100 Toruń
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Lub

  • Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Nabór dotyczy Uczestników projektu „Moja własna firma”, którzy ukończyli:

  • Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (poprzedzone identyfikacją predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej);
  • Doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu.  

Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winne być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja własna firma”. 

Szczegółowe informacje:

Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o. ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

strona internetowa: www.tfpk.pl zakładka

nr telefonu: 566547170

mail: fundusz@tfpk.pl

ZAŁĄCZNIKI

Formularz de minimis

Ogłoszenie o naborze wrzesień 2022

Ogłoszenie o naborze

Skip to content