Projekty

ZREALIZOWANE

Dofinansowanie Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o.

Nazwa realizowanego projektu: Dofinansowanie Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Fundusz Strukturalny:
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Działanie 1.2.:
 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Wartość realizowanego projektu:
 7.000.000,- PLN
Pozyskana kwota dokapitalizowania:
 5.000.000,- PLN
Okres realizacji projektu:
 25.05.2005r. – 01.06.2008r.
Jednostka finansująca:
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zwiększenie możliwości poręczeniowej Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Nazwa realizowanego projektu: Zwiększenie możliwości poręczeniowej Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Fundusz Strukturalny:
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Działanie 1.2.:
 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Wartość realizowanego projektu:
 6.250.000,- PLN
Pozyskana kwota dokapitalizowania:
 5.000.000,- PLN
Okres realizacji projektu:
 01.11.2005r. – 30.06.2008r.
Jednostka finansująca:
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 27 – nowa siedziba TFPK Sp. z o.o.

Nazwa realizowanego projektu: Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 27 – nowa siedziba TFPK Sp. z o.o.
Fundusz Strukturalny:
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Działanie 7.1:
 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta
Wartość realizowanego projektu:
 921.882,07 PLN
Pozyskana kwota dofinansowania:
 435.941,02 PLN
Okres realizacji projektu:
 01.10.2008r. – 31.01.2011r.
Jednostka finansująca:
 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Poręczenia TFPK Sp. z o.o. z regwarancją JEREMIE

Nazwa realizowanego projektu: Poręczenia TFPK Sp. z o.o. z regwarancją JEREMIE
Fundusz Strukturalny:
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Działanie 5.1
 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Wartość realizowanego projektu:
 19.017.411,00 PLN
Pozyskana kwota dofinansowania:
 9.000.000,00 PLN
Okres realizacji projektu:
 30.09.2011r. –
Jednostka finansująca:
 Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Poręczenie de minimis – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie.

Nazwa realizowanego projektu: Poręczenie de minimis – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie
Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Działanie 5.1.: Rozwój instytucji otoczenia biznesu
Wartość realizowanego projektu: 11 592 683,65 PLN
Pozyskana kwota wsparcia finansowego: 9 450 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2014r. – 30.06.2015r.
Jednostka finansująca: Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Projekt „Poręczenie de minimis – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie” ma na celu zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE. 

Zwiększenie kapitału poręczycielskiego TFPK Sp. z o.o. – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie.

Nazwa realizowanego projektu: Zwiększenie kapitału poręczycielskiego TFPK Sp. z o.o. – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie
Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Działanie 5.1.: Rozwój instytucji otoczenia biznesu
Finansowanie ( zwrotne ): 8.329.913,59 PLN
Okres realizacji projektu: 01.11.2009r. – 31.12.2011r.
Jednostka finansująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Poręczenie JEREMIE – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie.

Nazwa realizowanego projektu: Poręczenie JEREMIE – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie

Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Działanie 5.1.: Rozwój instytucji otocznia biznesu

Wartość realizowanego projektu: 5 323 688,10 PLN

Pozyskana kwota wsparcia finansowego: 3 960 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.11.2016 r.

Jednostka finansująca: Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Skip to content