Projekt „Moja własna firma”-dokumenty do pobrania

Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o.

 z siedzibą w Toruniu

od 1 marca 2022 roku do 25 marca 2022 roku ogłasza

nabór do projektu pn. „Moja własna firma”

dla osób zainteresowanych wsparciem finansowym na założenie własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości 23 050,00 zł oraz wsparcie pomostowe wynoszące

2 800,00 zł miesięcznie.

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 18 -29 lat zamieszkała lub ucząca się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego będąca:

Osobą bezrobotną niezrejestrowaną w urzędzie pracy

 lub

Osobą bierną zawodowo – osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

Szczegółowe informacje:

Siedziba Toruńskiego Laboratorium Biznesu Spółka z o.o. Toruń przy ul. Kopernika 27

Biuro czynne jest : od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30; strona internetowa: www.tfpk.plhttps://tlb.torun.pl/moja-wlasna-firma/

nr telefonu: (56) 654-71-70 mail: f.skowronski@tfpk.pl

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o naborze

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 3 karta weryfikacji formalnej formularza

Załącznik nr 4 karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 5 wzory umowy przystąpienia do projektu

Załącznik nr 6 formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 7 wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Załącznik nr 8 lista miast średnich

Załącznik nr 9 opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Skip to content