Poręczenie STANDARD

 • umożliwia otrzymania finansowania firmom we wczesnej fazie rozwoju, nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń lub wystarczająco długiej historii kredytowej
 • poprawia wiarygodność firmy i umacnia jej pozycję
 • umożliwia i ułatwia rozwój przedsiębiorstwa
 • poprawia konkurencyjność firmy na rynku
 • skraca czas oczekiwania na kredyt, pożyczę
 • dostępne na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego
 • udzielane szybko i bez zbędnych formalności
 • w dobrej cenie
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Kto może skorzystać z Poręczenia STANDARD

 • MŚP – mikro, mali i średni Przedsiębiorcy
 • Start Up – firmy nowopowstające oraz we wczesnej fazie rozwoju
 • OPP – Organizacje Pożytku Publicznego

mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Co zabezpiecza Poręczenie STANDARD?

 • kredyty inwestycyjne i obrotowe
 • pożyczki inwestycyjne, obrotowe oraz inwestycyjno-obrotowe
 • mikropożyczki inwestycyjne, obrotowe oraz inwestycyjno-obrotowe

Warunki poręczenia  STANDARD dla kredytów i pożyczek

 • wysokość poręczenia – do 80% wartości kredytu/pożyczki
 • maksymalna kwota jednostkowego poręczenia – 500 000 zł
 • maksymalne, łączne zaangażowane w jeden podmiot – 500 000 zł
 • maksymalny okres objęcia poręczeniem – 84 miesiące
 • zabezpieczenie poręczenia – weksel własny in blanco

Warunki Poręczenia STANDARD dla mikropożyczek

 • wysokość poręczenia – do 50% wartości mikropożyczki,
 • maksymalny okres objęcia poręczeniem – 60 miesięcy
 • zabezpieczenie poręczenia – weksel własny in blanco
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Ile kosztuje Poręczenie  STANDARD 

Za udzielenie poręczenia pobieramy jednorazową opłatę. Jej wysokość zależy od poręczanej kwoty, rodzaju poręczanego instrumentu finansowego i okresu na jaki poręczenie zostało udzielone. Prowizja płatna jest w momencie uruchamiania finansowania. 

Warunki ubiegania sie o Poręczenie  STANDARD

Podstawowe warunki to:

 • przynależność do sektora MŚP
 • siedziba i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • zdolność kredytowa przedsiębiorcy
Skip to content