Poręczenia dotacji

Osoby, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy. Z otrzymanym dofinansowaniem wiąże się jednak odpowiednie zabezpieczenie dotacji. Określane jest ono w umowie zawartej z PUP. W tym celu najczęściej wybieraną formą jest poręczenie, którego udziela Toruński Fundusz Poręczeniowy. Dlatego jeśli chcesz założyć firmę w województwie kujawsko-pomorskim, możesz skorzystać z usług naszych poręczycieli i zabezpieczyć zwrot środków finansowych.

Jak wygląda świadczenie dofinansowania z urzędu pracy w TFPK?

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. poręcza dotacje przyznawane przez PUP oraz instytucje wskazane przez Wojewódzki Urząd Pracy. Współpracujemy w tym zakresie z:

 • Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia, w Wąbrzeźnie oraz w Nakle nad Notecią,
 • Polskim Towarzystwem Ekonomicznym z oddziałem w Bydgoszczy (PTE),
 • Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu (IPH).

O poręczenie dofinansowania z urzędu pracy może ubiegać się każdy, kto wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zawnioskuje o jej zabezpieczenie poprzez poręczycieli. Świadczenie TFPK w postaci weksla własnego in blanco beneficjenta zabezpiecza do 80% wartości zwrotu otrzymanych środków, bez dodatkowych kosztów jej przyznania i uruchomienia. Prowizja za jego przyznanie jest zgodna z tabelą odsetek.

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Dofinansowanie na założenie firmy z urzędu pracy – wymagane załączniki

Skorzystanie z usługi naszego Funduszu jest bardzo proste. Jak to wygląda? Poręczenie dotacji z urzędu pracy polega na złożeniu wniosku o zabezpieczenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jako poręczyciel PUP udostępniamy formularz do wypełnienia na naszej stronie internetowej. Powinien on uwzględnić nie tylko dane osobowe i firmy, ale również takie dokumenty, jak:

 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego zawierająca opis przedsięwzięcia wraz z wymaganymi przez PUP załącznikami,
 • projekt umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
 • zgoda Wnioskodawcy na przekazywanie informacji,
 • oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy,
 • pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Skarbu Państwa,
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych.
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Usługi doradcze

Świetną możliwością finansową na założenie własnego przedsiębiorstwa jest dotacja z urzędu pracy. Otrzymując środki pieniężne z PUP w tym celu, warto odpowiednio je zabezpieczyć poprzez poręczenie, które przyznajemy wszystkim osobom w Toruniu oraz województwie kujawsko-pomorskim. Inne usługi naszych poręczycieli to:

 • pożyczka/dofinansowanie Na START – kompleksowe przygotowanie dokumentacji (wypełnienie wniosku wraz z załącznikami) dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • przygotowanie dokumentacji kredytowej/pożyczkowej dla MŚP w części finansowej i merytorycznej,
 • przygotowywanie biznesplanu i wsparcie podmiotów gospodarczych w procesie kredytowania,
 • doradztwo w zakładaniu działalności gospodarczej.

Otrzymałeś dotację z urzędu pracy na podjęcie działalności? Nasze poręczenie to najlepszy sposób na zabezpieczenie Twojego dofinansowania!

Skip to content