Poręczenie dotacji PUP/WUP i OWES

Pobierz niezbędne dokumenty, wypełnij je, a następnie prześlij za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

UWAGA

Wnioskodawca starający się o dotację i wsparcie pomostowe zobowiązany jest do złożenia dwóch wniosków o poręczenie, osobno na poręczenie dotacji i osobno na poręczenie wsparcia pomostowego. Oprócz wniosków należy złożyć oświadczenie majątkowe, Upoważnienie BIG – osoba fizyczna oraz kopię biznesplanu.

Wnioskodawca, który jeszcze nie zarejestrował działalności, podaje tylko swoje dane osobowe.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

Skip to content