Poręczenia wadialne

Przygotowujesz się do wzięcia udziału w przetargu? W tej sytuacji potrzebujesz finansowego zabezpieczenia. Nasz fundusz udziela poręczenia wadialnego, w tym pakietu oraz indywidualnego, jako jednej z form wadium, które mają na celu chronić Zamawiającego przed nieuczciwym zachowaniem Wykonawcy. Dzięki tego typu poświadczeniu masz pewność, że otrzymasz należne środki, jeśli druga strona okaże się niewiarygodna i nie spełni zobowiązań zawartych w umowie.

Poręczenie funduszu obejmuje 100% wymaganego wadium. Udzielane jest w ramach pakietu, przyznawanego na okres jednego roku. Składa się on z wielu mniejszych poświadczeń wystawianych przez TFPK w trakcie jego obowiązywania, na zlecenie Zamawiającego. Może on uwzględniać również zabezpieczenie indywidualne. Jego wysokość nie powinna przekroczyć ani wartości wyznaczonej w przetargu, ani przyznanego pakietu.

 

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Warunki udzielenia poręczeń wadium

Wadium niesie ze sobą wiele korzyści. Umożliwia zachowanie własnych środków, poza tym w porównaniu z innymi formami zabezpieczeń oferowanymi na rynku, jest stosunkowo tanie. W dodatku można je zdobyć szybko i bez konieczności zmniejszania zdolności kredytowej. To zdecydowanie rozwiązanie, która opłaca się każdej instytucji biorącej udział w przetargu. Wystarczy jedynie złożyć wniosek, nie mając przy tym żadnych zaległości podatkowych czy zobowiązań kredytowych. Oto najważniejsze warunki udzielenia wadium:

  • Pakiet wadialny (łączny limit poświadczeń ustalony na okres 12 miesięcy).
  • Poręczenie wadialne indywidualne – udzielane jest na czas określony obejmujący okres związania ofertą, uzgodniony w warunkach przetargu (jednak nie dłuższy niż 3 miesiące). Jego wysokość wynosi do 100% wartości finansowania wadium bez odsetek i dodatkowych kosztów. Wartość poświadczenia indywidualnego wynosi do 250.000 zł (max.100%wadium), natomiast maksymalna wartość poręczeń udzielonych jednemu MŚP w ramach pakietu wadialnego w skali roku wynosi 500.000 zł.
  • Zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahenta – weksel/weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Nasz fundusz poręczeniowy oferuje poświadczenia firmom w Toruniu oraz na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Skip to content