Poręczenia wadialne

Poręczenie Funduszu obejmuje 100% wymaganego wadium.

Poręczenie takie udzielane jest w ramach pakietu wadialnego, przyznawanego na okres jednego roku. Pakiet może składać się z wielu mniejszych poręczeń wystawianych przez TFPK w trakcie obowiązywania pakietu, na zlecenie Zobowiązanego.

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Warunki udzielenia poręczeń wadium

  • Pakiet wadialny (łączny limit poręczeń) wadialnych ustalony na okres 12 miesięcy,
  • Poręczenie indywidualne udzielane jest na czas określony obejmujący okres związania ofertą, określony w warunkach przetargu (jednak nie dłuższy niż 3 miesiące)
  • Wysokość poręczenia do 100% wartości finansowania wadium bez odsetek i dodatkowych kosztów
  • Wartość poręczenia indywidualnego wynosi do 250.000 pln (max.100%wadium)
  • Max wartość poręczeń udzielonych jednemu MŚP w ramach pakietu wadialnego w skali roku wynosi 500.000 pln
  • Zabezpieczenie poręczenia – weksel/weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Skip to content