Oferta pracy

TORUŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.

poszukuje kandydatów gotowych podjąć pracę na stanowisku:

Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Miejsce pracy: Toruń i teren województwa kujawsko – pomorskiego

Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta  – wspieranie procesu sprzedaży produktów/usług znajdujących się w ofercie handlowej spółki TFPK Sp. z o.o. , pozyskiwanie i obsługa klientów, budowanie trwałych relacji z pracownikami Instytucji finansujących współpracujących z Funduszem poprzez wspieranie procesu sprzedaży oraz doradzanie i finalizowanie umów poręczeniowych. Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie – spotkania, negocjacje. Praca ta wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi.

 ZAKRES ZADAŃ:

 1. realizowanie planów sprzedażowych,
 2. pozyskiwanie i obsługa klientów,
 3. nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji z pracownikami instytucji finansujących
 4. raportowanie efektów pracy,
 5. profesjonalne reprezentowanie interesów Spółki podczas spotkań biznesowych
   i promocyjnych,
 6. prowadzenie działań marketingowych,
 7. inne zadanie dedykowane obszarowi sprzedaży zlecone przez przełożonego.

 OCZEKUJEMY:

 1. zorientowania na cel i wynik sprzedażowy;
 2. wykształcenia wyższego;
 3. umiejętności profesjonalnej obsługi klientów;
 4. doświadczenia minimum rocznego w sprzedaży produktów;
 5.  komunikatywności, sumienności, umiejętności prowadzenia rozmów i negocjacji;
 6. wysokiej kultury osobistej;
 7. umiejętności pracowania pod presją czasu;
 8. zorientowania na cel i wynik sprzedażowy;
 9. prawo jazdy kat. B;
 10. biegłej znajomości środowiska MS Office.

OFERUJEMY:

 1. współpracę w oparciu o umowę o pracę przy zachowaniu 6-miesięcznego okresu próbnego,
 2. system premiowania,
 3. narzędzia niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku (samochód, laptop, telefon komórkowy),
 4. możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o dostarczenie aktualnego CV na adres mailowy fundusz@tfpk.pl lub osobiście do siedziby TFPK Sp. z o.o. ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń do dnia 31.05.2022r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji, jak również ewentualnych przyszłych rekrutacji”.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest spółka Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000130814, adres e-mail: fundusz@tfpk.pl, dalej zwany Administratorem.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@tfpk.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w oparciu o Ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. W razie konieczności dane te mogą zostać udostępniane podmiotom sprawującym nadzór nad Administratorem oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do realizacji celu w jakim zostały podane. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały podane, z uwzględnieniem przepisów podatkowych oraz przepisów szczególnych dotyczących przechowywania i archiwizowania.
 7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu.
 8. Mają Państwo prawo do:

1)      dostępu do treści swoich danych,

2)      sprostowania danych,

3)      usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane,

4)      wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa.

Skip to content