Dodatkowe środki na dofinansowanie działalności

Możemy podzielić się radosną informacją jaką jest otrzymanie dodatkowych środków na dofinansowanie działalności mające na celu rozwój lokalnych firm.

Środki, którymi dysponujemy przeznaczone są na dofinansowanie działalności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzięki umowie opiewającej na 3 miliony złotych zawartej z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. wygenerujemy obrót nawet czterokrotnie większy, z którego skorzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z naszego regionu.

Udzielone zostaną poręczenia między innymi wadium przetargowego, należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rekojmi za wady, umowy kredytowe i pożyczkowe czy umowy leasingu.

Skip to content