Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

wiarygodny partner w biznesie

Poręczenie JEREMIE

Poręczenie JEREMIE udzielane jest przez nasz Fundusz w ramach projektu "Poręczenie JEREMIE - szansą rozwoju sektora MŚP w regionie" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusz powierniczy JEREMIE. Ta nowatorska inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską, prowadzona jest w województwie kujawsko-pomorskim wspólnie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, Menadżera Funduszu Powierniczego - Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. i Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 

Poręczenie JEREMIE ma na celu zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.


Poręczenie JEREMIE
 • zapewnia dostęp do kredytów, pożyczek i leasingu
 • umożliwia otrzymanie finansowania firmom we wczesnej fazie rozwoju, nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń lub wystarczająco długiej historii kredytowej
 • umożliwia realizację nowych projektów i rozwój firmy
 • udzielane jest szybko i bez zbędnych formalności
 • dostępne jest na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego
 • prowizja za poręczenia - 100 zł za cały okres trwania poręczenia (poręczenie udzielane w formule pomocy de minimis)

 

Kto może skorzystać z Poręczenia JEREMIE?
 • MŚP - mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • Start Up - firmy w początkowej fazie funkcjonowania (działające na rynku nie dłużej niż 36 miesięcy)

posiadające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Co zabezpiecza Poręczenie JEREMIE?
 • kredyty inwestycyjne
 • kredyty obrotowe*
 • pożyczki inwestycyjne
 • pożyczki obrotowe*
 • pożyczki inwestycyjno-obrotowe*
 • leasing finansowy i operacyjny*

 WAŻNE !!!

*Kredyty i pożyczki obrotowe, pożyczki inwestycyjno-obrotowe oraz leasing operacyjny, w którym przedsiębiorca leasinguje przedmiot leasingu, a po zakończeniu umowy oddaje go Leasingodawcy, mogą zostać poręczone jedynie start-upom, tj. mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż 36 miesięcy licząc od daty rejestracji.

Kredyty inwestycyjne, pożyczki inwestycyjne oraz leasing finansowy lub operacyjny, który w umowie leasingowej zobowiązuje Leasingobiorcę do wykupu przedmiotu leasingu, mogą zostać poręczone zarówno start-upom, jak i przedsiębiorcom funkcjonującym dłużej niż 36 miesięcy.

 

Warunki Poręczenia JEREMIE
 • wysokość poręczenia – do 80% wartości kredytu, pożyczki, leasingu
 • maksymalna kwota jednostkowego poręczenia – 400 tys. zł
 • maksymalne, łączne zaangażowane w jeden podmiot – 400 tys. zł
 • maksymalny okres objęcia poręczeniem – 66 miesięcy

 

Ile kosztuje Poręczenie JEREMIE?
 •  0 zł opłaty przygotowawczej
 •  0 % prowizji za rozpatrzenie wniosku
 •  100 zł prowizji od poręczenia kredytu/pożyczki/leasingu o charakterze inwestycyjnym; leasingu finansowego lub operacyjnego, w którym przedsiębiorca zobowiązuje się do wykupu przedmiotu leasingu (poręczenie udzielane w formule pomocy de minimis)
 •  100 zł prowizji od poręczenia kredytu/pożyczki/leasingu o charakterze obrotowym; leasingu operacyjnego, w którym przedsiębiorca nie wykupuje przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy i oddaje go Leasingodawcy. Oferta dostępna tylko dla przedsiębiorstw działających nie dłużej niż 36 miesięcy od momentu rejestracji (poręczenie udzielane w formule pomocy de minimis)
 • zgodnie z tabelą opłat i prowizji obowiązującą w TFPK Sp. z o.o. - w przypadku poręczeń udzielonych w ramach projektu poza formułą de minimis
Prowizja płatna jest jednorazowo z góry za cały okres trwania poręczenia, niezależnie od wysokości poręczenia i okresu na jaki zostało ono udzielone.

  

Warunki ubiegania się o Poręczenie JEREMIE

Firma musi:

 • należeć do sektora MŚP
 • posiadać siedzibę i prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • starać się o finansowanie w jednej z instytucji finansowych współpracujących z TFPK
 • posiadać zdolność kredytową potwierdzoną rekomendacją instytucji finansującej

 

Przedsiębiorstwo ubiegające się o poręczenie ze środków JEREMIE nie może należeć do sektora:

 • rybołówstwa,
 • rolnictwa,
 • akwakultury,
 • wydobycia węgla,
 • zbrojeniowego,
 • monopolowego i tytoniowego

oraz nie może prowadzić działalności określanej jako uciążliwa dla środowiska.


Poręczenia JEREMIE udzielane są w formule pomocy de minimis. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 200 tys. euro, a dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro (w ciągu ostatnich trzech pełnych lat obrotowych).

Poręczenie JEREMIE współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.